Teaching

University of Groningen, Department of Sociology:
   
    Lectures    
 • Winter Term 2016/17:        “Social and Institutional Change”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Winter Term 2016/17:        “Application of Theories”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Winter Term 2015/16:        “Social and Institutional Change”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Winter Term 2014/15:        “Application of Theories”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Summer Term 2014/15:     “Application of Theories”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Winter Term 2011/12:        Behavioral Theories in Sociology”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Summer Term 2011:          “Application of Theories”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Summer Term 2010:         “Model Building in the Social Sciences”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Summer Term 2009:         “Model Building in the Social Sciences”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Summer Term 2008:         “Model Building in the Social Sciences”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
 • Summer Term 2007:         “Model Building in the Social Sciences”, undergraduate course; 5 ECTS (in English)
    Research practicals
 • Winter Term 2006/07:   “Social Cohesion, moral Behavior and Well-Being”, undergraduate course; 10 ECTS (in Dutch)
 • Winter Term 2007/08:   “Social Cohesion, moral Behavior and Well-Being”, undergraduate course; 10 ECTS (in Dutch)

ETH Zurich

    Lectures
 • Spring Term 2014:   "Understanding and Solving Societal Problems with Modeling and Simulation", course for graduate and undergraduate students, 3 ECTS (in English), together with Thomas Chadefaux and Dirk Helbing
 • Spring Term 2013:   "Understanding and Solving Societal Problems with Modeling and Simulation", course for graduate and undergraduate students, 3 ECTS (in English), together with Thomas Chadefaux and Dirk Helbing
    Seminars
 • 2012 - 2014:   "Quantitative Sociology Seminar", course for graduate and undergraduate students, 2 ECTS (in English). In 2013, the course was renamed to "Behavioral Studies Colloquium".
 • Fall Term 2014: "Controversies in Game Theory: Homo Oeconomicus Versus Homo Socialis", course for graduate and undergraduate students, 2 ECTS (in English), together with Heinrich Nax (main responsible teacher) and Dirk Helbing
 • 2010: Together with Andreas Flache (principal lecturer), I gave a course on Agent Based Modeling

University of Leipzig, Department of Sociology:

 • Summer Term 2005:     “Criticizing Sociological Theories” (in German)

Supervised bachelor theses:
 • Loes Hooge Venturing. “Self-selection in online user engagement: a positive or a negative spiral of silence?” 
 • Chris Lauret. "De toestroom van immigranten in goede banen leiden. Welke factoren maken een gemeenschap toleranter ten opzichte van immigranten?"
 • Marlies Kok. "Immigratie: contact of conflict? Hoe beïnvloedt het aandeel immigranten de mening over massa-immigratie en welke rol speelt bevolkingsgroei hierbij?"
 • Amber Kip. "Verhuizen bij ontevredenheid? De invloed van twee types regionale identificatie."
 • Kasper Nelissen. "Wat is de rol van regionale identificatie bij het ondernemen van politieke actie naar aanleiding van politieke ontevredenheid?"
 • Melle van Bijsterveldt. "De effecten van identificatie als Saksenaar en met Saksen op de houding tegenover immigranten." 
 • Arjen Geerligs. "De invloed van twee vormen van regionale groepsidentificatie op sociale integratie."
 • Thijs van de Woestijne. "Comparing different types of regional identification on national identification in Saxony using Social Identity Theory and balance theory."
 • Hanne Visser. "The effect of group size on opinion polarization."
Supervised master's theses:
 • Wilfred Oostra. "Het effect van het bespelen van een muziekinstrument op cognitieve prestaties Is het maar een schijnverband?" 
 • Ali Honari. "Embeddedness and risk in online activism: the case of Balatarin.com in Iran’s Green Movement"
 • Marion Beijer. "Ingrijpen in pesten.Wat zorgt ervoor dat kinderen wel of niet ingrijpen."